جشنواره

شرایط شرکت در جشنواره

بعد از خرید هر یک از تبلت های MHC از کارت گارانتی خود به همراه فاکتور خرید عکس گرفته و به آدرس تلگرام و یا به آدرس ایمیل ارسال کنید.

خوانا بودن و صحت اطلاعات زیر الزامی است.

1- تاریخ خرید
2- نام و نام خانوادگی خریدار
3- سریال روی کارت گارانتی
4- فاکتور خرید کالا به همراه آدرس و تلفن خریدار و مهر فروشنده
EMAIL : gift@mhc.ir
Telegram ID : htps://telegram.me/mhcirangift
Telegram Num: 0921-5764238


زمان قرعه کشی

قرعه کشی در پایان هر ماه انجام و به قید قرعه به 10 نفر سکه طلا و یک سفر به اروپا در نظر گرفته خواهد شد