محصول ویژه دانگل

120.000 تومان به زودی تماس بگیرید

دانگل wifi قابل استفاده در همايش ها و جلسات كاري به سادگي از طريق موبايل خود در تلويزيون گيم بازي كنيد. همچنين عكسها و فيلمهاي خود را از طريق تلويزيون تماشا كنيد و لذت ببريد. موبايل و تبلت كامپيوترتان را به سادگي به تلويزيون انتقال داده و از تصاوير بزرگ لذت ببريد. بصورت زنده نمايشگر موبايلتان قابل نمايش در تلويزيون خواهد بود.دانگل wifi قابل استفاده در همايش ها و جلسات كاري به سادگي از طريق موبايل خود در تلويزيون گيم بازي كنيد. همچنين عكسها و فيلمهاي خود را از طريق تلويزيون تماشا كنيد و لذت ببريد. موبايل و تبلت كامپيوترتان را به سادگي به تلويزيون انتقال داده و از تصاوير بزرگ لذت ببريد. بصورت زنده نمايشگر موبايلتان قابل نمايش در تلويزيون خواهد بود.